0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

هود شیمیایی استریل- بزرگ

هود شیمیایی استریل- بزرگ

كاربرد/ دامنه كاربرد:

هود شیمیایی مجهز به استریل کننده سطحی به منظور امکان انجام موارد ذیل درآزمایشگاههای مختلف، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای کنترل کیفیت جهت انجام امور مختلف در فضای ایزوله کاربرد دارد که براحتی و در مدت 5 تا 10 دقیقه توسط ژنراتور مخصوص تولید کننده رادیکال آزاد سطح کار داخلی هود را بدون نیاز به لامپ UV استریل و آماده کار می‌کند. بعلاوه برای حفاظت مستمر محیط کار از بروز آلودگی مجهز به لامپ کم مصرف TiO3 است.