0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی

كاربرد/ دامنه كاربرد:

ساخت نمونه فیزیکی دقیق از فایل سه بعدی که در محیط نرم افزاری طراحی شده است.