0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

ژرمیناتور 420 لیتری

ژرمیناتور 420 لیتری

كاربرد/ دامنه كاربرد:

دستگاه ژرمیناتور دارای یک محفظه میباشد که میتواند عوامل و شرایط محیطی را در محفظه ژرمیناتور بوجود آورد. این دستگاه با استفاده از سیستم میکرو کنترلر میتواند مقادیر دما، رطوبت و نور را بصورت دستی تنظیم کرد.