0 0 تاریخ انتشار : 22 شهریور 1399

کدورت سنج

کدورت سنج

كاربرد/ دامنه كاربرد:

از دستگاه کدورت سنج، برای اندازه‌گیری میزان ذرات معلق جامد در محلول استفاده می‌شود. این دستگاه در تمامی تصفیه‌خانه‌های کشور، شامل تمامی آب‌وفاضلاب‌های شهری، منطقه‌ای و روستایی، همچنین در سازمان‌های محیط‌زیست، مراکز بهداشت، داروسازی‌ها، آزمایشگاه‌های آنالیز آب و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، شرکتهای تولیدکننده اسانس‌ها و صنایع غذایی، رنگ‌سازی‌ها، داروسازی‌ها، تولیدکنندگان انواع نوشیدنی‌ها و همچنین در آزمایشگاه‌های کشاورزی،آلودگی و آب و خاک کاربرد دارد.