نویسنده: روابط عمومی 0 117 تاریخ انتشار : 30 آذر 1398

به همت محققان پارک علم و فناوری گلستان؛

اولین دستگاه استاندارد "آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی" اختراع شد

اولین دستگاه دارای تائیدیه استاندارد "آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی" توسط شرکت مدارپردازان ایمن صنعت، از شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان اختراع شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، این دستگاه(تستوگاز) یک دستگاه الکترونیکی جهت حفظ ایمنی محیطهای مسکونی نسبت به نشست گازهای خطرناک است که نسبت به گازهای منواکسید کربن، گاز شهری(متان) و دیگر گازهای خانگی قابل اشتعال(همانند گاز کپسول) حساس بوده و درصورت وجود این گازها در محیط، توسط هشداردهنده‌های صوتی و نوری ساکنان را از خطر آگاه می‌سازد‌.

این دستگاه بر روی دیوار منزل مسکونی نصب شده و در صورتی که میزان گاز موجود در هوا در حد خطرناکی باشد، چراغ قرمز رنگی شروع به چشمک زدن و هشداردهنده شروع به بوق زدن می‌نماید؛ در این حالت رله خروجی دستگاه نیز فعال شده و می‌تواند سیستم تهویه را روشن و یا شیر اصلی گاز را قطع نماید.

گفتنی است، تستوگاز توسط شرکت مدارپردازان ایمن صنعت، از شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان و نخستین دستگاه "آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی" در ایران است که دارای تائیدیه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران است.