نویسنده: روابط عمومی 0 64 تاریخ انتشار : 07 اردیبهشت 1400

برگزاری نخستین جلسه کمیته تسهیلات پارک علم و فناوری گلستان در سال 1400

نخستین جلسه کمیته تسهیلات پارک علم و فناوری گلستان در سال جدید، صبح امروز با بررسی 15 تقاضای واحدهای فناور از سراسر استان در محل این پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و گلستان، در این جلسه که با حضور کلیه اعضای این کمیته برگزار شد، 15 تقاضای واحدهای فناور از مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، و مراکز رشد جامع گرگان و شرق استان مورد بررسی قرار گرفت.

کل تسهیلات مورد تقاضا در این جلسه مبلغ 17300میلیون ریال بود که طرح‌های مصوب پس از تائید هیئت‌رئیسه، از طریق منابع صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان، پارک علم و فناوری گلستان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت خواهد شد.