نویسنده: روابط عمومی 0 125 تاریخ انتشار : 01 خرداد 1399

بهره‌مندی کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از تسهیلات «انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی»

کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (غیر دانش‌بنیان) مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد می‌توانند از تسهیلات «انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی» بهره‌مند گردند.

به گزارش روابط عمومی پارک‌ علم و فناوری گلستان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف پشتیبانی از دانش‌آموختگان برترِ فنّاور، طی سال‌های گذشته بر مبنای شیوهنامه‌ بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر فنّاور از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی، تسهیلات «انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی» را به «کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور(غیر دانش‌بنیان) مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد» اعطا نموده است.

لذا افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور (غیر دانش‌بنیان) مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، با ارائه معرفی‌نامه رسمی از رئیس پارک و مرکز رشد، می‌توانند تقاضای خود را به منظور استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری ارسال نمایند.

شایان ذکر است، اطلاعات تفصیلی این تسهیلات روی سامانه www.daneshbonyan.ir قرار دارد.