نویسنده: روابط عمومی 0 36 تاریخ انتشار : 16 شهریور 1400

صبح امروز انجام شد؛

تصویب 10 میلیارد تسهیلات در کمیته تسهیلات پارک علم و فناوری گلستان

ششمین جلسه کمیته تسهیلات پارک علم و فناوری گلستان در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس پارک علم و فناوری گلستان و دیگر اعضای این کمیته در محل این پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، در این جلسه، تقاضای تسهیلات 10 واحد فناور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای متقاضی موافقت بعمل آمد.

پرداخت تسهیلات مصوب شده پس از اخذ تاییدیه هیات رئیسه پارک، انجام خواهد شد.

گفتنی است این تسهیلات از محل منابع پارک علم و فناوری گلستان و صندوق پژوهش و فناوری استان پرداخت خواهد شد.