نویسنده: روابط عمومی 0 544 تاریخ انتشار : 27 آبان 1402

قاب دوربین؛

سفر دو روزه رييس شبکه پژوهش و نوآوري کشور و رييس دبيرخانه شوراي راهبردي فناوري و توليدات دانش‌بنيان معاونت علمي به گرگان

رييس شبکه پژوهش علم، فناوري و نوآوري کشور و رييس دبيرخانه شوراي راهبردي فناوري و توليدات دانش‌بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دراین سفر دو روزه، ضمن حضور در جلسه توسعه اقتصاد دانش‌بنيان استان گلستان در سال 1402 و نشست تخصصی با مدیران شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، از 4 شرکت دانش‌بنیان استان گلستان بازدید بعمل آوردند.