نویسنده: روابط عمومي 0 15087 تاریخ انتشار : 02 خرداد 1397

معرفي رياست پارک علم و فناوري گلستان

    دکتر مهدي غفاري

 

پست الکترونيکي: m.ghaffari@gstpark.ir

مدرک تحصيلي:

دکتري تخصصی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران

 کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درجه علمي:  دانشیار پایه 18 گروه مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

 

کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی: 

چاپ بیش از ۳۵ مقاله علمی-پژوهشی در مجلات نمایه شده ISI وISC

- انجام ۱۵ طرح تحقیقاتی

- بیش از ۵۰ مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

- استاد راهنمای ۱۵ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

- پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه گلستان در سال های 95 ، 97 ، 99

- مدیر کنترل کیفیت برگزیده کشوری از سوی مؤسسه استاندارد ایران در سال ۱۳۸۷

 

سوابق اجرايي

مسئول گروه پلیمر، مرکز پرتو فرآیند یزد سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴)

- قائم‌مقام معاونت تحقیقات و کاربرد پرتوها، مرکز پرتو فرآیند یزد سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵)

- معاونت تحقیقات و کاربرد پرتو ها، مرکز پرتو فرآیند یزد سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶)

- مدیر کنترل کیفیت، شرکت نیک بسپار یزد (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷)

رئیس هیئت مدیره و مدیر فنی، شرکت بازرسی فنی پایکو (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

- مدیر گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

- رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان ۱۳۹۷ تا تیرماه 1398