نویسنده: روابط عمومي 0 1663 تاریخ انتشار : 27 بهمن 1398

قاب دوربين؛

نخستين رويداد استارتاپي بانوان خلاق استان گلستان