}}
نوین ندای قابوس

مدیر عامل :

محمدرضا دوجی

زمینه فعالیت:

تولید لامپ‌های ال ایی دی اپتومتریست

ایده محوری/محصول:

}}
سنگ رف چشمه ساران

مدیر عامل :

احمد حسین‌پور

زمینه فعالیت:

تولیدات انواع سنگ مصنوعی و محصولات ساختمانی

ایده محوری/محصول:

}}
اندیشه‌ورزان آبنما گستر

مدیر عامل :

حجت قربانی واقعی

زمینه فعالیت:

ارائه راه حل‎های کاربردی در زمینه آب و خاک

ایده محوری/محصول:

}}
نوین سبزآفرینان کاووس

مدیر عامل :

حسین صبوری

زمینه فعالیت:

تولید و تکثیر ارقام برنج سازگار به کم‌آبی

ایده محوری/محصول:

}}
صنعتی معدنی صدف کوهی دره دم دم گلستان

مدیر عامل :

محمدزمان سلامتی

زمینه فعالیت:

تولید قطعات بلوک بتنی سبک گازی کربناتی اتو کلاو نشده NAAC

ایده محوری/محصول: