}}
تعاونی دانش بنیان فناوری بذر استرآباد

مدیر عامل :

علی جعفری مفید آبادی

زمینه فعالیت:

کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید بذر هیبرید و نهال

}}
صنعت بام گلستان (شیمی سازه آرمانی)

مدیر عامل :

محمد نعمتی ملک

زمینه فعالیت:

ایده محوری/محصول:

افزایش مقاومت و اسلامپ بتن با کاهش نسبت آب به سیمان

}}
تعاونی تولید فرآورده های فولادی

مدیر عامل :

مهدی رحیمیان

زمینه فعالیت:

شات بلاست

ایده محوری/محصول:

تولید توربین دستگاه شات بلاست

}}
پویندگان پزشکی پردیس

مدیر عامل :

فرشید عماری الهیاری

زمینه فعالیت:

تجهیزات پیشرفته ارتوپدی

ایده محوری/محصول:

تولید ایمپلنت های ارتوپدی

}}
شیمیایی پارت کیمیا گرگان

مدیر عامل :

رامین حامدپناه

زمینه فعالیت:

مواد ضدعفونی کننده و داروهای گیاهی

ایده محوری/محصول:

تهیه پوسته پسیلیوم از دانه پلانتاگو اوتا