}}
مدارپردازان ایمن صنعت

مدیر عامل :

امیر افشار نوری

زمینه فعالیت:

ایده محوری/محصول:

هشدار دهنده نشت گاز منوکسید کربن و گاز شهری

}}
تعاونی دانش بنیان پارس بافت گلستان

مدیر عامل :

سمیه چراغی فر

زمینه فعالیت:

ماشین ابزار

ایده محوری/محصول:

تولید ماشین تمام اتوماتیک بافت فنس

}}
کیان چوب گلستان

مدیر عامل :

مرتضی کیانی

زمینه فعالیت:

صنعت چوب

ایده محوری/محصول:

تولید ورق های Mgo Board

}}
تعاونی دانش بنیان فناوری بذر استرآباد

مدیر عامل :

علی جعفری مفید آبادی

زمینه فعالیت:

کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید بذر هیبرید و نهال

}}
تعاونی تولید فرآورده های فولادی

مدیر عامل :

مهدی رحیمیان

زمینه فعالیت:

شات بلاست

ایده محوری/محصول:

تولید توربین دستگاه شات بلاست

}}
شیمیایی پارت کیمیا گرگان

مدیر عامل :

رامین حامدپناه

زمینه فعالیت:

مواد ضدعفونی کننده و داروهای گیاهی

ایده محوری/محصول:

تهیه پوسته پسیلیوم از دانه پلانتاگو اوتا