}}
مهر اندیشان کسب و کار روز آریا

مدیر عامل :

نصیبه طبرسا

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

سامانه اطلاع‌رسانی استخدامی روز

}}
آب یار تکاپو استر آباد

مدیر عامل :

مجید کاظمی

زمینه فعالیت:

سایر

ایده محوری/محصول:

کلینیک تخصصی چاه هیدرو تکاپو گلستان

}}
افق پرنیان تدبیر همتی نو

مدیر عامل :

کوروش احمدیان شالچی

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

اپلیکیشن بازیابی توان ذهنی معتادان

}}
پردازشگران ایده پرداز کارافرینی الوند

مدیر عامل :

ام البنین قاسم دخت

زمینه فعالیت:

شرکت پشتیبان

ایده محوری/محصول:

شرکت پشتیبان کانون شکوفایی خلاقیت

}}
هسته جعفری

مدیر عامل :

مصطفی جعفری

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

ساخت پروژه‌های انیمیشن موشن گرافیک و جلوه‌های ویژه