}}
کیا بلوط استراباد

مدیر عامل :

نیره معلم

زمینه فعالیت:

پزشکی-تجهیزات پزشکی-داروسازی

ایده محوری/محصول:

تولید گیاهان دارویی برای کبدچرب و پروستات و ... بر اساس طب سنتی

}}
صنعت نگر هیرکان

مدیر عامل :

پیمان قلعه قافی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

ماشین مکانیزه برداشت محصول مرکبات

}}
پیشرو توسعه فرآیند اکسیر پارتیان

مدیر عامل :

فاطمه عرب احمدی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

افزایش بهره گیری از نور طبیعی در ساختمان با استفاده از تحلیل اثر سایه اندازی

}}
شرکت هوشمند کهربای پارس

مدیر عامل :

حسین معیری

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

طراحی ، ساخت و تولید کلید و پریز هوشمند