}}
هسته دنکوب

مدیر عامل :

عارفه دنکوب

زمینه فعالیت:

علوم انسانی، فرهنگی، هنر

ایده محوری/محصول:

پکیج هدیه و بسته بندی

}}
هسته پورمند

مدیر عامل :

سامان پورمند

زمینه فعالیت:

شیمی

ایده محوری/محصول:

تولید مواد شوینده با خاصیت لکه بری

}}
هسته قاسمی

مدیر عامل :

عباس قاسمی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

منبع تحت فشار هوشمند پمپ آب

}}
هسته اسپو

مدیر عامل :

محسن اسپو

زمینه فعالیت:

پزشکی-تجهیزات پزشکی-داروسازی

ایده محوری/محصول:

صندلی حمل معلولان جسمی حرکتی

}}
ایمن فارمد لوتوس

مدیر عامل :

جلیل فلاح مهرآبادی

زمینه فعالیت:

پزشکی-تجهیزات پزشکی-داروسازی

ایده محوری/محصول:

کیت تشخیص مولکولی انسانی و حیوانی