}}
فناور خویی

مدیر عامل :

خویی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

ساخت شیرهای کنترل اتوماتیک با حجم کوچک و نصب آسان با قابلیت اندازه گیری دبی خروجی

}}
تعاونی خدمات آموزشی ستاره درخشان هیرکان

مدیر عامل :

محمد ساوری کتولی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

تولید ماژول های روباتیک و پکیج های آموزشی نوین

}}
کاوشگران مزرعه پارس

مدیر عامل :

داود زند وکیلی

زمینه فعالیت:

صنایع غذایی

ایده محوری/محصول:

انواع محصولات کشاورزی کشت آبی سالم

}}
تعاونی پشتیبان پردازش آسمان

مدیر عامل :

محمود زواره ای

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

ساخت و پشتیبانی نرم افزار

}}
دانه بلند پهلوان نسخ شمال

مدیر عامل :

روح الله پهلوانی

زمینه فعالیت:

صنایع غذایی

ایده محوری/محصول:

تولید برنج به روش نوین پاربویلینگ