}}
ویونا سرو بهاران

مدیر عامل :

محمد باقر باقریه نجار

زمینه فعالیت:

کشاورزی-ماشین‌آلات کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید کود و مواد مغذی گیاهان زینتی و گلهای شاخه بریده

}}
روستا بازار انجیلو هیرکانی

مدیر عامل :

سید مجید حسینی

زمینه فعالیت:

IT-گردشگری

ایده محوری/محصول:

فروش محصولات محلی از طریق وب سایت انجیلو

}}
هونامیک پالیز آرتا

مدیر عامل :

امین رادمرد

زمینه فعالیت:

کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید کود زیستی هونامیک

}}
سامان فیلم گلستان

مدیر عامل :

سامان مراد حسینی

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

تلویزیون اینترنتی