}}
فناوران هوشمند ایده پرداز هیرکان

مدیر عامل :

محمد ضیایی

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

اپلیکیشن اردویار

}}
بیان گستر مهام هیرکان

مدیر عامل :

علی عرب مفرد

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی

}}
تدبیر پارس هزاره سوم

مدیر عامل :

مسعود وطنخواه

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

پلتفرم مشاوره آنلاین بین الملل

}}
پژوهش و فناوری نانوتکنولوژی شاهکوه

مدیر عامل :

عاطفه پراور

زمینه فعالیت:

صنایع غذایی

ایده محوری/محصول:

ماست غنی شده با امگا3 کپسوله با فناوری نانو

}}
ارمغان سلامت آوید

مدیر عامل :

حمیدرضا بیدمال

زمینه فعالیت:

پزشکی-تجهیزات پزشکی-داروسازی

ایده محوری/محصول:

استخراج و خالص‌سازی پروتئین از کرم‌های حلقوی

}}
سرزمین قارچ هیرکان

مدیر عامل :

سید حسین بنی‌هاشمی

زمینه فعالیت:

کشاورزی-ماشین‌آلات کشاورزی

ایده محوری/محصول:

تولید اسپان قارچ تاریفل